2006.12.26

Brainconnection: de wetenschap achter het leren

BrainConnectionWie iets meer wil weten over de neuro-psychologische achtergrond van het leren en sommige leerstoornissen moet beslist af en toe eens grasduinen op de website van Brainconnection. In de rubriek Education Connection past men de inzichten over de hersenen en hoe ze werken toe op het onderwijzen en leren. De informatie die daar te vinden is, kan van belang zijn voor wie aan verklarende diagnostiek doet. Zeker omdat een aantal van deze inzichten een aanzet kunnen zijn tot een taakgerichte behandeling. Zo kan je er niet alleen informatie vinden over de rol van verschillende hersengebieden bij het leren lezen, maar ook over het belang van het werkgeheugen in dat verband. Een plek op het Internet die zeker geregeld moet bezocht worden door mensen die bezig zijn met leer- en onderwijsbegeleiding.

14:13 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: neuropsychologie | |

2006.12.10

docAtlas

atlasDe vzw docAtlas werd door de provincie Antwerpen in het leven geroepen. Het is een documentatie- en leermiddelencentrum dat als doel heeft het onderwijs en de vorming aan anderstaligen te stimuleren en te verbeteren. De specialisaties zijn:

- Nederlands voor anderstaligen
- intercultureel onderwijs
- mondiale vorming
- opvoedingsondersteuning
- onderwijs in eigen taal en cultuur
- interculturaliteit

Het centrum bezit ongeveer 10000 kwaliteitsvolle publicaties die kunnen ontleend worden. Het helpt de bezoeker om de juiste informatie en materialen te vinden en geeft tegelijk ook didactische ondersteuning. Je kunt de inhoud van het documentatiecentrum indelen in volgende thema's:

- lesmateriaal Nederlands voor anderstaligen voor kleuters, lager onderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs
- lesmateriaal Intercultureel Onderwijs voor kleuters, lager onderwijs, secundair onderwijs
- lesmateriaal voor meertalige groepen en onderwijs in eigen taal en cultuur
- les- en vormingsmateriaal basiseducatie voor volwassenen
- lesmateriaal mondiale vorming
- achtergrondinformatie over allochtonen en vluchtelingen in de Belgische samenleving
- achtergrondinformatie over (allochtonen en) onderwijs

Het centrum staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor één van de bovenstaande thema's. Openingsuren en contactgegevens vind je op hun website.

16:16 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: anderstaligen, allochtonen | |