2006.10.27

De terreur van de AVI-niveaus

dartsIk ben vandaag geschrokken. Erg geschrokken. Ergens in Vlaanderen worden de AVI-niveaus gebruikt om rapportpunten te geven voor lezen. Dit is wel de beste illustratie die ik tot nu toe kreeg van wat de terreur der AVI-niveaus vermag. Alsof lezen te verengen is tot het beheersen van een AVI-niveau.

AVI staat nog altijd voor Analyse Van Individualiseringsvormen. Dat wordt duidelijk vergeten als men het systeem gebruikt als puntencriterium. Ieder AVI-niveau speelt zich af tussen bepaalde grenzen voor snelheid en nauwkeurigheid. Intussen zou het toch al moeten geweten zijn dat sommige kinderen zeer traag lezen, maar zeer nauwkeurig. Ikzelf testte geregeld door bij kinderen die foutloos maar te traag lazen. Vaak waren er kinderen bij die nagenoeg foutloos het hoogste niveau haalden, maar faalden voor tempo op AVI 4. Wat zeggen die punten dan? Te traag? Te onnauwkeurig? Te traag én te onnauwkeurig? Een AVI-niveau bevat gewoon een bepaald aantal technische leesmoeilijkheden. Je kunt het ook anders stellen: wat heb je het liefst: een trage maar nauwkeurige lezer of een snelle en onnauwkeurige lezer... Zorg voor nauwkeurigheid bij het lezen en vooral veel leesplezier. Het tempoprobleem zal zich dan voor een deel oplossen doordat de leerling graag blijft lezen. "Oefening baart kunst" is hier zeker op zijn plaats. Sommige mensen zullen nu eenmaal altijd trager lezen dan anderen. Betekent dit dat we moeten tevreden zijn als kinderen spellend lezen? Neen. Maar misschien moeten we het woordje snel lezen gaan vervangen door vlot of vloeiend lezen. Dan zitten we meteen ook op dezelfde golflengte met de definitie van dyslexie, die intussen ook spreekt over problemen bij het vlot en nauwkeurig lezen...

Intussen werkt men in Nederland aan een nieuwe toetsprocedure voor het lezen. Cito en KPC-groep hebben de krachten gebundeld. Het is de bedoeling om in 2008 met nieuwe AVI-kaarten buiten te komen, die enkel nog zullen bedoeld zijn voor diagnostisch onderzoek van enkele kinderen. Een puntentarifering voor het behaalde AVI-niveau behoort dan ook definitief tot het verleden... Gelukkig maar!

21:52 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: lezen, avi, taal | |

2006.10.25

Onderzoeksbibliotheek

libraryDe Library of Education Research geeft toegang tot verslagen van universitaire onderzoeksgroepen die bezig zijn met onderwijs. Het is een soort portaalsite die verwijst naar de websites van een twaalftal Amerikaanse onderzoekscentra, elk gespecialiseerd in een thema.

De thema's die aan bod komen zijn:

- diagnosestelling
- diversiteit
- Engels
- geletterdheid en leren bij volwassenen
- onderwijsbeleid
- lezen
- risicoleerlingen
- aanvankelijk leren
- hoogbegaafdheid
- wiskunde en wetenschappen
- postsecundair onderwijs
- onderwijskwaliteit

Een handige informatiebron.

21:17 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: algemeen | |

2006.10.14

Helpdesk dyslexie

helpdeskdyslexieHet Zwaanproject is een initiatief van de Nederlandse Stichting Actie voor Dyslexie. Het wil ouders en scholen beter informeren over dyslexie. Binnen dit kader werd de website helpdesk dyslexie gemaakt. Op deze website vind je een aantal interessante rubrieken.

In de rubriek wegwijs in dyslexieland tref je een alfabetische woordenlijst aan met de verklaring van heel wat begrippen die te maken hebben met lezen, leesproblemen en dyslexie.

In de rubriek tips worden er per leeftijdscategorie tips gegeven over preventie, diagnostiek en aanpak van dyslexie. Deze tips zijn telkens gericht naar ouders, leerkrachten en/of hulpverleners. Er is ook een afzonderlijke rubriek met tips voor volwassenen met dyslexie.

19:56 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: dyslexie, leesproblemen, taal, leerproblemen, lezen | |

2006.10.06

Orthotheek

KennisnetIk las in één of ander gebruikersforum dat er iemand op zoek was naar informatie over het opzetten van een orthotheek op school. Dit was voor mij reden genoeg om eens op het Internet op zoek te gaan. Het Nederlandse Kennisnet heeft een dergelijke orthotheek online staan. Je vindt er enerzijds een alfabetische lijst met allemaal verwijzingen naar interessante themasites en anderzijds een pak materialen die je van het net kan binnenhalen. Een bezoekje meer dan waard.

20:25 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: orthotheek, leerproblemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornis | |