2006.07.31

Leren tegen racisme

Onlangs zag ik op televisie een interview met Coco Junior door Jan Leyers. Coco Junior start met een programma om het werk van Bob Marley weer onder de aandacht te brengen. In dit gesprek werd ik getroffen toen Coco Junior er de aandacht op vestigde dat volgens Bob Marley de vrijheid van meningsvorming oneindig veel belangrijk was dan de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting betekent niets als je niet eerst in alle vrijheid een eigen mening mag vormen. Misschien is dit wel de ultieme opdracht van het onderwijs: kinderen en jongeren leren zich een eigen, niet voorgekauwde, mening te vormen op basis van hun ervaringen en hen dan pas leren er voor uit te komen.

Emancipate yourselves from mental slavery;
None but ourselves can free our minds.
(Bob Marley - Redemption song)

Misschien maken we wel de fout om ons eigen (voor-)oordelen door te geven in plaats van kinderen en jongeren te leren oordelen. Misschien moeten we kinderen en jongeren niet alleen waarden aanleren, maar moeten we hen ook leren om vanuit die waarden zelf een oordeel te vellen. Misschien is dat Leren tegen racisme.

19:59 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: anderstaligen, allochtonen | |

2006.07.29

Compendium

 
Gisteren startte ik met mijn derde en voorlopig laatste weblog, 2 x leren. Hiermee heb ik het doel dat ik me in september 2005 gesteld had bereikt: een geheel van websites opstarten rond het thema leren en leermoeilijkheden.

Dit geheel had al lang een naam gekregen: het "Coppens Compendium" of "Coco" voor wie dat liever hoort of gemakkelijker vindt. Ik koos voor de term "Compendium" omdat die heel goed past bij wat ik beoogde: een samenvattend overzicht te geven van een aantal thema's waar ik mee bezig ben. Ik koos voor de afkorting "Coco" niet alleen omdat dit met mijn achternaam mooi uitkomt, maar ook om te relativeren waar ik mee bezig ben. De verdienste voor alles wat ik op deze vier websites samenvat ligt immers niet bij mij, maar bij de oorspronkelijke auteurs.

De vogel in de afbeelding is een kolibrie, een vogel die voortdurend in de weer is om voldoende voedsel te verzamelen. Voor mij staat hij symbool voor alle mensen die voortdurend bezig zijn met bij te leren, dag na dag.
De leuze "Schwung muss das Lernen haben!" koos ik omdat leren een dynamisch en zeer prettig gegeven is of toch zou moeten zijn.

De komende maanden zal ik de websites van dit "Coppens Compendium" verder uitbreiden, naarmate ik zelf bijleer.

Jullie aangeboden als dank voor de interesse in mijn project.

00:03 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: algemeen | |

2006.07.04

Gericht zoeken op het Internet

 Als je met een klassieke zoekrobot het Internet te lijf gaat, krijg je niet alleen veel te veel maar vaak ook irrelevante informatie voorgeschoteld. Met Rollyo komt daar nu verandering in. Rollyo is een gratis zoekrobot die heel gericht kan zoeken. Om er gebruik van te kunnen maken moet je gratis registreren. Daarna kan je zelf verschillende thematische zoekacties definiëren (vb. learning disability) waarbij je zelf opgeeft in welke websites Rollyo moet gaan zoeken (met een maximum van 25 websites per gedefinieerde zoekactie). Op deze manier kan je heel gericht, want thematisch, zoeken op een beperkt aantal relevante websites. Een absolute must voor iedereen die gericht op het Internet wil kunnen zoeken.

18:07 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet | |

2006.07.01

ADHD op kindermaat

Dit is een informatieve website die speciaal geschreven is voor kinderen en jongeren met ADHD. Arnold, Sanne, zijn moeder Marian en dokter Mulder leggen op een bevattelijke manier uit wat ADHD is en wat er kan aan gedaan worden.

Naast een duidelijke beschrijving van het probleem wordt ook de impact van ADHD op de omgeving goed omschreven. Bij de behandeling van ADHD beperkt men zich niet enkel tot de verschillende vormen van medicatie, maar wordt er ook uitleg gegeven over de toch wel noodzakelijke gedragsaanpak.

In de rubriek voor docenten vind je ook aanklikbare verwijzingen naar de bijsluiters van Rilatine (in Nederland op de markt onder de naam Ritalin), Concerta en Strattera. Deze worden aangevuld met een paar tips voor meer informatie.

Met dank aan Hans De Four van KlasCement voor de tip.

21:15 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: adhd | |

Sociogram

Wil je als leerkracht of zorgcoördinator onderzoeken hoe de onderlinge verhoudingen zijn tussen de leerlingen van een klas, dan kan je op deze website terecht. Sociogram! maakt het mogelijk sociale verbindingen en relaties die in een groep of klas spelen zichtbaar te maken. Je krijgt een antwoord op de vraag wie populair is en wie uitgestoten wordt.

Dit is geen potlood-en-papier-test!. Alles gebeurt op het Internet. Het enige wat je daarvoor moet doen is je gratis registeren. Je krijgt dan een gebruikersnaam en wachtwoord en kunt dan aan de slag. Eerst maak je de klas aan met alle leerlingen, en daarna de test. Eens zover kunnen de leerlingen elk om beurt hun antwoord op de volgende vragen op de computer intikken:

- Met wie zou je graag willen spelen?
- Met wie zou je liever niet willen spelen.
- Met wie zou je graag willen werken
- Met wie zou je liever niet willen werken?

Bij elke vraag moeten de leerlingen drie klasgenootjes aankruisen. Het programma houdt zelf bij welke leerlingen het sociogram al hebben ingevuld. Als alle leerlingen klaar zijn maakt het programma zelf een analyse van de gegevens. Je krijgt dan een schriftelijk overzicht van de klasrelaties, maar ook twee aparte matrixen, één voor spelen en één voor werken, met daarin voor iedere leerling het aantal keuzes en het aantal verwerpingen. Zo een matrix ziet er ongeveer zo uit:

Een zeer nuttig instrument!

12:21 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: sociogram | |