2006.06.02

Connectivisme

In het vorige berichtje had ik het over het connectivisme van George Siemens. Op deze website heeft hij één en ander samengebracht rond deze theorie. Belangrijk is zeker de pagina waar hij het heeft over de principes van het connectivisme. Ik geef een aantal hiervan op een rijtje:

- De integratie van cognitie en emotie bij de betekenisgeving is belangrijk. Denken en voelen beïnvloeden elkaar. Een leertheorie die slechts één van beide aspecten in rekening neemt, sluit een belangrijk aspect van hoe leren gebeurt uit.
- Leren heeft een einddoel: een vergrootte mogelijkheid om "iets te doen". Deze gestegen competentie kan zowel op praktisch vlak liggen(bijvoorbeeld leren skeeleren) als op het vlak van het beter functioneren op een of ander kennisgebied (bijvoorbeeld zelfbewustzijn). Het "geheel van het leren" bestaat niet alleen uit het vergroten van vaardigheden en het begrijpen. Het omzetten ervan in concrete daden is een noodzakelijk onderdeel. Motivatie en snelle besluitvorming bepalen vaak of een leerling gekende principes zal omzetten in daden.
- Leren is een proces waarbij gespecialiseerde knopen van informatiebronnen met elkaar in verband worden gebracht. Door in een bestaand netwerk in te pluggen kan een leerling zijn eigen leerproces exponentieel vergroten.
- Leren kan gehuisvest zijn in niet-menselijke toepassingen. Leren (in de betekenis dat iets gekend is maar niet noodzakelijk wordt omgezet in daden) kan aanwezig zijn in een gemeenschap, een netwerk of een gegevensbank.
- De mogelijkheid om meer te weten is belangrijker dan men vandaag veronderstelt. Weten waar de informatie te vinden is veel belangrijker dan de informatie te bezitten.
- Leren gebeurt op veel verschillende manieren. Leren ligt onder andere besloten in cursussen, elektronische post, gesprekken, zoektochten op het Internet, postlijsten, het lezen van weblogs en dergelijke meer.
- Verschillende benaderingen en persoonlijke vaardigheden zijn vandaag de dag noodzakelijk om in de maatschappij te leren. Zo is de vaardigheid om verbanden te zien tussen domeinen, ideeën en begrippen een basisvaardigheid.
- Leren is een proces waarbij kennis wordt gemaakt en niet alleen wordt opgenomen. Leermaterialen en ontwerpmethodieken zouden er moeten opgericht zijn dit kenmerk van leren uit te vergroten.

Deze website is ook zo opgebouwd. Naast een weblog heb je ook een forum, een wiki en een discussieforum. Door lid te worden van deze gemeenschap kan je zelf ook een eigen pagina aanmaken om je leerproces op weer te geven en met anderen in overleg te gaan.

21:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leren, connectivisme, leertheorie | |

De commentaren zijn gesloten.