2006.05.29

Leren op het Internet

Deze website van George Siemens heeft het over het leren op het Internet. De achterliggende opvatting is deze van het Connectivisme, de theorie die zegt dat leren niets anders is dan het creëren van netwerken.

Het mooie aan een netwerken is dat ze eenvoudig zijn. Het heeft ten minste twee elementen nodig: knopen en verbindingen. Een knoop is om het even welk element dat met een ander element kan verbonden worden. Een verbinding is om het even welke band tussen knopen. De mogelijkheid van de knopen om verbindingen aan te gaan wordt bepaald door verschillende factoren. Eens een netwerk uitgebouwd is, kan de informatiestroom met relatief gemak van het ene domein naar het andere bewegen. Hoe sterker de verbinding tussen de knopen, hoe sneller de informatie zal doorstromen.

Het informatiesysteem dat aan de basis ligt van de creatie van een netwerk houdt volgende dingen in:

- data: een ruw gegeven of een gegeven met een beperkte betekenis
- informatie: data die met verstand zijn gebruikt
- kennis: informatie in een context die geïnternaliseerd is
- betekenis: het begrip van de nuances, waarde en gevolgen van de kennis

Dit informatiesysteem is een continuüm en leren is het proces dat optreedt wanneer kennis omgezet wordt in iets van betekenis.

Op deze website met bijbehorende blog (http://www.elearnspace.org/blog/) vind je een schat aan informatie over het fenomeen van het leren op het Internet. Voor de geïnteresseerden de plaats waar men moet zijn.

20:22 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leren, leertheorie, connectivisme | |

2006.05.19

Kwaliteitsonderwijs voor migrantenkinderen

Dit is de gemeenschappelijke startpagina van twee websites die het hebben over de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen van migranten en seizoenarbeiders in de Verenigde Staten van Amerika.

De eerste website gaat over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs aan deze leerlingen in het algemeen, de tweede website gaat over de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen met specifieke problemen.

Naast algemene informatie vind je op beide websites ook concrete materialen. Een website die nog volop in ontwikkeling is en zeker boeiend genoeg is om in te grasduinen.

20:33 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: onderwijskwaliteit | |

2006.05.13

Leren leren

Deze Britse compagne stelt zich als doel een samenleving op te bouwen waarin:

- iedereen het recht heeft om te leren
- iedereen begrijpt wat leren is en er waarde aan hecht
- iedereen de kans krijgt om een leven lang te leren

In deze campagne gaat het zowel over het leren thuis en op school als over het leren op de werkvloer. Deze campagne ziet "leren leren" als een ontdekkingsproces in verband met het leren. Ze omvat een aantal principes en vaardigheden die, als ze begrepen en toegepast worden, mensen helpt om met meer resultaat te leren en zo voor de rest van hun leven blijft leren. De kern van de campagne is het geloof dat leren kan geleerd worden.

In het kort is het zo dat deze campagne mensen wil bewust maken

- van de wijze waarop ze willen leren en wat hun sterke kanten zijn
- hoe ze zichzelf kunnen motiveren en zelfvertrouwen kunnen hebben om te slagen
- van het belang van omgevingsvariabelen zoals drinken, voeding, slaap en een positieve leeromgeving
- van enkele specifieke leerstrategieën die ze kunnen toepassen, bijvoorbeeld om hun geheugen te verbeteren of om zinvol om te gaan met complexe informatie
- van enkele attitudes die ze moeten ontwikkelen, zoals het nadenken over het eigen leren om het de volgende keer nog beter te doen.

Deze campagne baseert zich op wetenschappelijke inzichten vanuit de cognitieve psychologie, de neurowetenschappen en dergelijke: de bedoeling was van in het begin het leren leren vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Op deze website vind je heel wat informatie over de campagne, maar kan je ook concrete materialen zoals onderzoeksverslagen en lesvoorbereidingen gratis ophalen.

20:56 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leren | |

2006.05.07

Een vijfde dimensie voor het leren

De naam ‘5de Dimensie’ verwijst naar het feit dat opvoeden en leren verder gaan dan de drie ruimtelijke dimensies en de vierde dimensie, nl. de tijd. 5D heeft alles te maken met zinvol leren en gaat over het leren via communicatie en samenwerking.

Dit leermodel berust op vijf pijlers:

- de talenten van de leerlingen identificeren
- aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen
- de essentie van het leren ligt bij het kunnen oplossen van problemen en niet bij het kunnen oproepen van kennis
- leerlingen moeten nadenken over hun leren
- laat de leerling leren met elkaars en met partners van buiten de school

Eigenlijk gaat het over een pedagogische theorie. Deze theorie bevat een aantal belangrijke kernideeën. Deze kernideeën zijn:

- motiverende opdrachten geven aan de leerlingen, al dan niet met behulp van ICT
- opdrachten geven die vertrekken vanuit een probleemstelling en vanuit het dagelijkse leven
- de leerlingen in een situatie plaatsen zodat ze samen met iemand anders leren
- de interactie zo opbouwen dat beide partners van elkaar leren
- de traditionele visie op leren en onderwijzen doorbreken. De interinstitutionele en intergenerationele muren rond de school afbreken. Samenwerking voorzien tussen leerlingen uit verschillende geledingen van de school of met instanties buiten de school
- de partners voldoende tijd geven in het leerproces om over hun leerproces te reflecteren

Meer informatie vind je op de website.

14:02 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leertheorie, leren | |

2006.05.01

Meervoudige intelligentie in de klas

Dit is een onderdeel van een ruimere website die de theorie van de meervoudige intelligentie in de vorm van een workshop uitlegt. Ook wordt er ruim aandacht besteed aan de implementatie van de theorie in de klas. Je krijgt antwoord op onder andere de volgende vragen:

- Hoe pas ik de theorie toe in mijn klas?
- Hoe kan ik gemakkelijk beginnen?
- Voor welke uitdagingen kan ik te staan komen?
- Hoe kan ik de vorderingen van de leerlingen vastleggen?Door op de afbeelding hiernaast de klikken kan je online een leuk testje doen om te kijken welke soort (soorten) intelligentie bij jou sterk aangesproken worden.

Men mag echter niet vergeten dat deze theorie niet algemeen aanvaard wordt en dat er vanuit een aantal hoeken scherpe kritiek op wordt geformuleerd.

21:43 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: intelligentie, meervoudige intelligentie, mi, howard gardner | |

Meervoudige intelligentie

Howard Gardner is de man achter de theorie van de meervoudige intelligentie. Op zijn webpagina's kan je enkele van zijn artikels downloaden en vind je een aantal verwijzingen naar projecten en pagina's die ook over meervoudige intelligentie handelen.

20:55 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: intelligentie, meervoudige intelligentie, mi, howard gardner | |