2006.05.07

Een vijfde dimensie voor het leren

De naam ‘5de Dimensie’ verwijst naar het feit dat opvoeden en leren verder gaan dan de drie ruimtelijke dimensies en de vierde dimensie, nl. de tijd. 5D heeft alles te maken met zinvol leren en gaat over het leren via communicatie en samenwerking.

Dit leermodel berust op vijf pijlers:

- de talenten van de leerlingen identificeren
- aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen
- de essentie van het leren ligt bij het kunnen oplossen van problemen en niet bij het kunnen oproepen van kennis
- leerlingen moeten nadenken over hun leren
- laat de leerling leren met elkaars en met partners van buiten de school

Eigenlijk gaat het over een pedagogische theorie. Deze theorie bevat een aantal belangrijke kernideeën. Deze kernideeën zijn:

- motiverende opdrachten geven aan de leerlingen, al dan niet met behulp van ICT
- opdrachten geven die vertrekken vanuit een probleemstelling en vanuit het dagelijkse leven
- de leerlingen in een situatie plaatsen zodat ze samen met iemand anders leren
- de interactie zo opbouwen dat beide partners van elkaar leren
- de traditionele visie op leren en onderwijzen doorbreken. De interinstitutionele en intergenerationele muren rond de school afbreken. Samenwerking voorzien tussen leerlingen uit verschillende geledingen van de school of met instanties buiten de school
- de partners voldoende tijd geven in het leerproces om over hun leerproces te reflecteren

Meer informatie vind je op de website.

14:02 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: leertheorie, leren | |

De commentaren zijn gesloten.