2006.03.29

De vreedzame woede

Reading Online is het elektronisch tijdschrift van de International Reading Association.Het onderwerp van dit tijdschrift is het onderzoek naar en het leren van geletterdheid bij mensen van vijf tot achttien jaar.

Op deze website heeft men een archief gemaakt van artikels van 1997 tot 2005, met hier en daar artikels uit andere tijdschriften van hun vereniging. Je kan de website doorzoeken op trefwoord en alfabetisch op titel.

20:00 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, lezen | |

Gids voor onderwijsmethoden

De Nederlandse Stichting Leerplanontwikkeling (S.L.O) publiceerde deze Gids voor onderwijsmethoden op het Internet.

 
Je kan er recensies opvragen van methoden voor de volgende vakken:

 • Engels
 • Nederlands
 • Rekenen/Wiskunde
 • Geschiedenis
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld
 • Praktijkonderwijs
 • Vroeg- en voorschoolse educatie (peuters en kleuters)

Je kan verschillende methoden met elkaar laten vergelijken en ook in Vlaanderen gebruikte methoden komen aan bod.

19:12 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: onderwijsmethoden | |

Sudbury: een blik op radicale onderwijsvernieuwing

Een Sudbury school is een school die werkt volgens het model van de Sudbury Valley School, die in 1968 werd opgericht bij Boston, Massachussetts in Amerika. Alle lessen en activiteiten worden gestart op initiatief van de studenten - er is dus geen opgelegd curriculum. Kinderen stellen zich doelen en zoeken middelen om die te bereiken. De school biedt hiervoor een veilig en ondersteunend kader. Er zijn geen leeftijdsgroepen. Kinderen tussen de 4 en 18 jaar leren er van en met elkaar. De leeftijdsmix zorgt voor een rijke sociale omgeving waar veel kennis kan worden gedeeld.

De tekst hierboven haalde ik van de blog van Tuur Demeester uit Gent. Op 4 april 2006 vertrekt Tuur voor vier weken op stage naar Blue Mountain School in Oregon in de Verenigde Staten. Zijn ervaringen daar zal hij delen op zijn blog.

Aangezien ik graag bijleer, zal ik Tuur gedurende die weken volgen. Om jullie de kans te geven om hetzelfde te doen, neem ik de verwijzing naar zijn Blog ook op in de kolom hiernaast. Ik ben benieuwd!

01:31 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: sudbury, onderwijsmethoden | |

2006.03.24

Kinderrechten en onderwijs

In 1999 gaf het Vlaamse departement Onderwijs een brochure uit met als titel:

Kinderrechten en onderwijs: een driedubbele opdracht. Recht op onderwijs. Rechten in onderwijs. Rechten door onderwijs.

Deze uitgebreide brochure geeft niet alleen de voorgeschiedenis en de inhoud en betekenis van het kinderrechtenverdrag weer, maar gaat ook uitgebreid in op de betekenis van dit verdrag voor het Vlaamse onderwijs. Ze toont aan op welke manier deze kinderrechten in het Vlaamse onderwijs worden gerealiseerd. Opvallend is dat deze brochure ook in het licht van de nakende onderwijshervormingen nog altijd actueel is.

Deze brochure is verplichte literatuur voor iedereen die met onderwijs, onderwijsbegeleiding en onderwijsbeleid bezig is. De papieren versie is niet meer verkrijgbaar. Je kan ze wel nog inkijken en eventueel zelf afdrukken door op de afbeelding van de brochure te klikken.

20:05 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: kinderrechten | |

2006.03.23

Stichting Dyslexie

De Stichting Dyslexie Nederland  is in 1983 opgericht door Prof. Dumont. Het doel van de stichting is het bevorderen van diagnostiek en behandeling van dyslexie op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. In het bestuur van deze stichting zitten heel wat prominente deskundigen, zoals Ludo Verhoeven, Chris Struiksma, Ria Kleijnen en Wied Ruijssenaars.

Op deze website kan je gratis een heel interessante brochure van het Internet halen over de diagnose van dyslexie. Ook vind je daar heel wat nuttige informatie over een dyslexieverklaring. Daarnaast wordt er ook antwoord gegeven op een aantal vragen zoals:

 • Wie mag de diagnose dyslexie stellen en een verklaring afgeven?
 • Welke tests moeten tenminste worden afgenomen voor een onderkennnende diagnose van dyslexie?
 • Is het mogelijk dyslexie vast te stellen bij allochtone leerlingen?
 • Zijn er richtlijnen te geven voor het beoordelen van het werk van leerlingen met dyslexie voor de verschillende vakken?

Een beknopte maar zeer relevante website! Enne... ook van de aangeboden lettertypes en lettergrootte kan je iets leren in verband met dyslexie...

01:23 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: taal, leerproblemen, dyslexie, leesproblemen, lezen | |

2006.03.21

Hoogbegaafde gevoelens

Supporting Emotional Needs of the Gifted, afgekort als SENG heeft als doel een omgeving te creëren waarin hoogbegaafde kinderen en volwassenen, in al hun verscheidenheid, zichzelf begrijpen en aanvaarden en door hun familie, school, werkom-geving en gemeengeschap aanvaard, gewaardeerd, gestimuleerd en ondersteund worden.

De website bevat heel wat informatie over allerlei aspecten van dit thema, en wordt voortdurend verder aangevuld.  Zeker de sectie met verwijzingen naar de literatuur en direct van het web te halen artikels is echt de moeite waard. Enkele titels van artikels zijn:

 • Sensitiviteit: een tweesnijdend zwaard voor de puber en het jong volwassen kind.
 • De ontwikkeling van een gevoelsvocabularium.
 • Afrekenen met mythes over de socio-emotionele ontwikkeling van het kind.
 • De ontwikkeling van de identiteit bij hoogbegaafde kinderen: morele gevoeligheid.
 • Hoogbegaafde kinderen met aandachtsproblemen: feit of fictie?

19:41 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: hoogbegaafd, sensitief | |

2006.03.17

Verrijkingsstof wiskunde, alle niveaus

Nrich is een project dat in 1996 opgestart werd en zijn thuis heeft in de faculteit voor onderwijs van de universiteit van Cambridge en in het Centrum voor wiskundige wetenschappen. Deze website, die tevens een onderdeel is van het Millennium Mathematics Project, wordt elke maand voorzien van nieuwe inhoud. De vraagstukken worden zorgvuldig uitgekozen en voorbereid en voorzien van aanvullende en ondersteunende artikels, spelen en andere materialen.De doelen van dit project waren van meet af aan:

 • De ervaringen met wiskunde te verrijken door aan leerlingen van alle niveaus de gelegenheid te geven kennis te maken en te experimenteren met wiskundige ideeën.
 • Uitdagende activiteiten ter beschikking te stellen om studenten de kans te geven hun wiskundekennis uit te breiden.
 • Een gemeenschap te scheppen waar studenten mee verantwoordelijk zijn voor en ondersteund worden in hun eigen leerproces en waar inspanning en resultaat beloond worden.
 • Te voorzien in een laagdrempelige wiskundige databank..
 • Het gebruik van bestaande en nieuwe technologieën te onderzoeken om het leren en onderwijzen te verbeteren.

Ik grasduinde op deze Britse website en vond heel wat interessant materiaal. de inhoud blijft niet beperkt tot het basisonderwijs, maar bevat uitdagend materiaal voor alle opleidingsniveaus. De inhoud is zo gevarieerd dat je de website beter zelf verkent.

20:52 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: hoogbegaafd, verrijkingsstof, rekenen-wiskunde | |

Teamonderwijs Op Maat

Op deze Nederlandse website gaat het over een nieuwe vorm van leren. Uitgangspunt is de vaststelling dat de kinderen van deze tijd in het dagelijkse leven ongemerkt opgeleid worden als een interactieve multimediale generatie terwijl ze op school geconfronteerd worden met het leren zoals het vroeger was. Met teamonderwijs op maat wil men meer recht doen aan verschillen en meer rekening houden met de maatschappelijke veranderingen. Deze nieuwe vorm van onderwijs heeft drie peilers:

 1. De inzet van het personeel: de leerkracht is niet langer een instructeur maar wel een coach, begeleider of mentor. Hij is niet langer autonoom maar lid van een team: het onderwijzen van kinderen wordt een gedeelde verantwoordelijkheid.
 2. De onderwijsorganisatie: het klassikale jaargroepensysteem wordt doorbroken en vervangen door een klassendoorbrekend systeem met kern- of basisgroepen. Onderwijs evolueert van leerkrachtgestuurde kennisoverdracht naar betekenisvol actief leren waarbij leraar én leerling het proces sturen.
 3. Een krachtige leeromgeving: de computer is niet langer meer een oefenmiddel maar wel een leerbron en communicatiemiddel. Het luisteronderwijs wordt vervangen door een onderwijs dat rekening houdt met de meervoudige intelligentiestijlen.

De moeite waard om te blijven volgen.

02:47 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: algemeen | |

2006.03.15

Veilig op het Internet

Vanaf nu vind je in de rechterkolom van deze weblog een permanente link naar de niet-gouvermentele organisatie Action Innocence. Deze oranisatie stelt zich tot doel om kinderen te beschermen tegen de gevaren van het surfen op het Internet. Deze organisatie werd in 1999 opgericht in Zwitserland en werkt intussen ook al in Frankrijk, Monaco en België.

Uit hun informatiefolder haal ik de volgende gevaren:

 1. Het verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen.
 2. Het chatten is bij kinderen heel populair en is voor volwassenen met slechte bedoelingen de uitgelezen plaats om met hen anoniem contact te maken.
 3. De meeste kinderen worden op het Internet regelmatig geconfronteerd met choquerende afbeeldingen (pornografie, geweld, racisme, ...), die ongepast zijn voor hun leeftijd.
 4. Het Internet geeft toegang tot een massa informatie die niet gecontroleerd wordt en dus niet altijd juist, betrouwbaar of wettelijk is.

Deze organisatie doet op verschillende manieren aan preventie en sensibilisatie in scholen .

 1. Het beschikbaar stellen van het gratis interactieve preventieprogramma "Veilig surfen op het Internet".
 2. Het geven van ouderpreventieavonden voor ouders en opvoeders.
 3. Het organiseren van adolescentenconferenties, omdat zij de ideale schakel zijn tussen de ouders en hun jongere broers of zussen.

Daarnaast houdt ze ook grootschalige sensibilisatie- en informatiecampagnes voor het brede publiek.

Contactadres: belgie@actioninnocence.org

17:10 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: internet, veilig surfen | |

2006.03.11

Website bij de nieuwsbrief leren

De voorbije weken heb ik benut om de website bij de Nieuwsbrief Leren nog toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Het was mij immers ter ore gekomen dat bepaalde internetprogramma's het menu niet konden weergeven waardoor sommige pagina's niet meer bereikbaar werden. Daarnaast was er de vraag om een zoekrobot te plaatsen die de website alleen zou kunnen doorzoeken.

Het vroeg wat werk, maar intussen kan ik de volgende veranderingen aankondigen:

 • Alle java-elementen zijn verwijderd. De website is nu uitsluitend geschreven in zuivere html, waardoor ze door om het even welk programma op dezelfde manier zou moeten weergegeven worden, los van het versienummer of het onderliggende besturingssysteem (Microsoft of Apple).
 • Door het verwijderen van de java-elementen kunnen alle pagina's nu nog sneller geladen worden.
 • Er is een nieuwe pagina toegevoegd waar je drie zoekrobots kan vinden: Freefind om enkel op mijn website te zoeken, Google om algemeen op het Internet te zoeken en Scirus om meer wetenschappelijke informatie te vinden.
 • Onderaan elke pagina vind je nu ook de structuur van mijn website, waarop alle pagina's en teksten die informatie geven gemakkelijk terug te vinden zijn.
 • De pagina's die ik buiten de website gebruik (het gastenboek, de weblog en de postlijst) openen nu in een apart venster zodat mijn website op de achtergrond toch beschikbaar blijft.

Omwille van deze werkzaamheden heeft de nieuwsbrief van februari heel wat vertraging opgelopen. Excuus daarvoor. Ik hoop hem deze week nog te kunnen verzenden.

Tot slot nog dit: vanaf vandaag heb ik een eigen domeinnaam. Hierdoor hoef je niet langer het users...-adres in te tikken:

http://www.nieuwsbriefleren.be

Ik hoop dat jullie tevreden zijn met de aanpassingen.

12:19 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: algemeen | |